Ecoplastomer® to cyrkularne rozwiązanie TPE które redukuje ślad węglowy. Wyniki analizy cyklu życia (LCA)

Ecoplastomer® to cyrkularne rozwiązanie

Najnowszy test analizy cyklu życia (LCA) pokazuje, że Ecoplastomer® wpisuje się w wizję Zielonego Europejskiego Ładu, dążąc do bardziej ekologicznej i czystszej Europy.

Testy te, przeprowadzone we współpracy z JWA, pokazały, że emisje CO2 podczas faz dostarczania surowców i transportu zostały znacząco zredukowane o imponujące 65% w porównaniu z tradycyjną produkcją plastomerów.

Planujemy rozszerzyć zakres analizy cyklu życia naszego produktu, aby obejmował wszystkie etapy jego cyklu życia, gdy linia produkcyjna zostanie uruchomiona.