Polityka Jakości

Nasza firma – Ecopolplast – założona w 2018 roku,  jest twórcą innowacyjnych technologii oraz producentem Ecoplastomeru, zupełnie nowej kategorii produktów – cyrkularnych TPE wykonanych z materiałów w 100% pochodzących z recyklingu, redukujących emisję CO2 o 65% i obniżających koszty produkcji.

Naszą misją jest wykorzystanie materiałów recyklingowych w procesach produkcyjnych, co w obliczu generowanych rocznie milionów ton odpadów plastikowych i wyrzucanych na wysypiska miliarda opon, jest kluczową kwestią.

Dążymy do osiągnięcia pozycji lidera cyrkularności TPE, redukcji odpadów i niezależności od paliw kopalnych, dlatego też podjęliśmy decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015.

Działamy w oparciu o wymagania klienta, a spełnienie jego oczekiwać jest dla nas najwyższym celem.

Naszą Politykę Jakości realizujemy poprzez:

  • Utrzymanie i rozwój Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015;
  • Dostarczanie innowacyjnych produktów o  najwyższej jakości;
  • Stałe podnoszenie poziomu satysfakcji naszych Klientów;
  • Ciągły rozwój naszej organizacji i doskonalenie zachodzących w niej procesów;
  • Ścisłą współpracę z dostawcami surowców spełniającymi nasze wymagania;
  • Poszerzenie kanałów dystrybucji w kraju i zagranicą;
  • Podnoszenie kwalifikacji naszego personelu.

Przyjęte cele osiągamy dzięki wszechstronnemu zaangażowaniu zarówno kierownictwa jak i wszystkich pracowników uczestniczących w realizacji zadań wynikających z wymagań Systemu Zarządzania Jakością.

Zarząd Ecopolplast świadomy tego, ze zrównoważony rozwój i ciągłe doskonalenie jest podstawą trwałego rozwoju firmy i realizacji strategii, zobowiązuje się do okresowego przeglądu funkcjonowania SZJ i weryfikuje Politykę Jakości dostosowując ją do zmieniających się warunków.

Niniejsza Polityka Jakości obowiązuje wszystkich pracowników  i jest ogólnie dostępna.

Gdynia, 15.11.2023