Wywiad dla Express Biznesu

Katarzyna Pokwicka-Croucher jest pionierką ekotechnologii z Ecopolplast, rozwijając cyrkularne elastomery termoplastyczne. Pozyskała finansowanie UE, podkreślając wpływ kobiet w biznesie