Innovation Radar Prize Nominee

Circular TPE Ecoplastomer

Ecopolplast został nominowany do Nagrody Innovation Radar 2023 w kategorii Innowacji Prowadzonych Przez Kobiety