Test cyrkularności Ecoplastomeru: stała jakość w trzech cyklach recyklingu

Cyrkularność ekoplastomeru

Ecopolplast wprowadza innowacyjne, cyrkularne podejście do kluczowych surowców. 100% cyrkularny TPE – Ecoplastomer® z recyklatów zmniejszy zależność UE od dostawców ropy naftowej do produkcji elastomerów termoplastycznych.

Wykonany w całości z plastiku pochodzącego z recyklingu i i gumy z recyklingu opon, gwarantuje niezależność od paliw kopalnych oraz znacząco redukuje emisję CO2 i wpływ na środowisko.

Mechanicznie wiązana zawartość 100% recyklatu i brak kompatybilizatorów pozwalają na pełną cyrkularność Ecoplastomerów.

Niedawne testy potwierdziły, że Ecoplastomer® zachowuje właściwości mechaniczne i integralność do dalszego wykorzystania w produkcji przez trzy cykle recyklingu.

Ta zrównoważona praktyka pozwala na ciągłe wykorzystanie materiałów z recyklingowanych plastiku i gumy przez dłuższy okres, zapewniając ich długowieczność w procesach produkcyjnych.

W ten sposób wykorzystujemy recyklaty w obiegu zamkniętym, zapobiegając ich powrotowi na wysypiska odpadów.

Wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym

Ecoplastomer® jest zaangażowany w promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez włączanie materiałów z recyklingu z powrotem do cyklu produkcyjnego.

To nie tylko pomaga zmniejszyć ilość odpadów plastikowych i zużytych opon, ale także przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych.

Możliwość wielokrotnego recyklingu i ponownego wykorzystania TPE podkreśla jego potencjał jako zrównoważonego rozwiązania dla różnych gałęzi przemysłu.

Korzyści środowiskowe i ekonomiczne

Stosowanie Ecoplastomeru w procesach produkcyjnych oferuje znaczące korzyści środowiskowe i ekonomiczne.

Poprzez zmniejszenie zależności od surowców pierwotnych i minimalizację odpadów, firmy mogą zmniejszyć swój ślad węglowy i koszty operacyjne. Jest to zgodne z globalnymi celami zrównoważonego rozwoju i pozycjonuje firmy jako liderów w zakresie ochrony środowiska.

Dowiedz się więcej o rodzajach TPE wykonanych w 100% z recyklatu: